SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Informácie pre voliča:

https://www.minv.sk/?p24-info1

Informácie pre politické strany, koalíciu a petičný výbor: 

https://www.minv.sk/?p24-info2

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK:

podatelna@folkusova.sk

alebo 

starostka@folkusova.sk

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

podatelna@folkusova.sk

alebo 

starostka@folkusova.sk

Hlasovacie lístky sa vydávajú v termíne od 07. februára do 22. marca 2024 na Obecnom úrade vo Folkušovej počas úradných hodín.

Zverejnenie zapisovateľa:

Podľa §19 ods. 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v obci Folkušová pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaných v sobotu 23. marca 2024, v prípade druhého kola volieb 6. apríla 2024 - menovaná Barbora Pavlíková, kontakt: podatelna@folkusova.sk, tel.: 0908 227 226.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Folkušová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 09.00-11:00
  • Ut:
  • St: 15:00-17:00
  • Št:
  • Pi:
  • Poz: V prípade potreby ma kontaktujte na telefónnom čísle: 0908 227 226. S úctou a prianím pekného dňa Mgr. Lenka Bednarovská starostka obce Folkušová