SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Obecný erb

ERB:

Najznámejší – folkušovský erb sa stal základom pre konštituovanie nového obecného erbu, hoci zachovaný odtlačok starého pečatidla obce mal za základ kotvu. Súčasný erb má v sebe súvislosť medzi pomenovaním obce a zakladateľom rodu, podľa komesa Folkuša a tým sa stáva hovoriacim symbolom, čím patrí medzi najcennejšie erby. Bralo symbolizuje známu Havraniu skalu s nálezmi doby železnej, obrnené rameno a polmesiac službu kráľovi v protitureckýh vojnách 16. st. kedy pri Moháči padol Mikuláš Folkušovský, posledný potomok rodu po meči. Prímenie Folkušovský sa však zachovalo v iných vetvách rodu.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Folkušová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 09.00-11:00
  • Ut:
  • St: 15:00-17:00
  • Št:
  • Pi:
  • Poz: V prípade potreby ma kontaktujte na telefónnom čísle: 0908 227 226. S úctou a prianím pekného dňa Mgr. Lenka Bednarovská starostka obce Folkušová