SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy 21/2023
Číslo 21/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č.23/23/010/34
Predmet Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Cena 85,55
Dátum uzavretia 24.10.2023
Dátum zverejnenia 24.10.2023
Dátum účinnosti 25.10.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
28.11.2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
Jozef Šavol
Detail zmluvy 22/2023
Číslo 22/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Jozef Šavol
Názov Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
Predmet Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
Cena 80
Dátum uzavretia 24.11.2023
Dátum zverejnenia 28.11.2023
Dátum účinnosti 28.11.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
3.11.2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
Patrik Weis
Detail zmluvy 21/2023
Číslo 21/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Patrik Weis
Názov Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
Predmet Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
Cena 50
Dátum uzavretia 3.11.2023
Dátum zverejnenia 3.11.2023
Dátum účinnosti 3.11.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
24.10.2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin
Detail zmluvy 21/2023
Číslo 21/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č.23/23/010/34
Predmet Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Cena 85,55
Dátum uzavretia 24.10.2023
Dátum zverejnenia 24.10.2023
Dátum účinnosti 25.10.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
20.10.2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin
Detail zmluvy 22/2023
Číslo 22/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č.23/23/054/356
Predmet Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
Cena 0
Dátum uzavretia 19.10.2023
Dátum zverejnenia 20.10.2023
Dátum účinnosti 21.10.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
20.10.2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
Obec Folkušová
Detail zmluvy 19/2023
Číslo 19/2023
Zmluvná strana 1 Drahomíra Ďurdíková
Zmluvná strana 2 Obec Folkušová
Zmluvná strana 2 IČO 00316652
Názov Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
Predmet Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
Cena 50
Dátum uzavretia 20.10.2023
Dátum zverejnenia 20.10.2023
Dátum účinnosti 20.10.2023
Dátum ukončenia 27.10.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
16.10.2023
Audit
GemerAudit, spol. s r. o.
Detail zmluvy 20/2023
Číslo 20/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 GemerAudit, spol. s r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 31681301
Názov Zmluva o vykonaní auditu
Predmet Audit
Cena 600
Dátum uzavretia 16.10.2023
Dátum zverejnenia 16.10.2023
Dátum účinnosti 16.10.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
2.10.2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
Michaela Lukáčová
Detail zmluvy 18/2023
Číslo 18/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 2 Michaela Lukáčová
Názov Zmluva o dodávke pitnej vody
Predmet Zmluva o dodávke pitnej vody
Dátum uzavretia 2.10.2023
Dátum zverejnenia 2.10.2023
Dátum účinnosti 2.10.2023
Dátum ukončenia 2.10.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
2.10.2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
Katarína Hrošovská
Detail zmluvy 17/2023
Číslo 17/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Katarína Hrošovská
Názov Zmluva o dodávke pitnej vody
Predmet Zmluva o dodávke pitnej vody
Dátum uzavretia 2.10.2023
Dátum zverejnenia 2.10.2023
Dátum účinnosti 2.10.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
17.7.2023
Nakladanie s komunálnym odpadom
Brantner Fatra s. r. o.
Detail zmluvy 12/2023/OO
Číslo 12/2023/OO
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Brantner Fatra s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 31578861
Názov Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
Predmet Nakladanie s komunálnym odpadom
Dátum uzavretia 17.7.2023
Dátum zverejnenia 17.7.2023
Dátum účinnosti 17.7.2023
Dátum ukončenia 17.7.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
30.6.2023
Predmetom je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce
ENVI -PAK, a. s.
Detail zmluvy ZSV0704202302
Číslo ZSV0704202302
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 ENVI -PAK, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 35858010
Názov Zmluva č. ZSV0704202302
Predmet Predmetom je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce
Cena 0
Dátum uzavretia 30.6.2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum účinnosti 30.6.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
21.6.2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-027/2023
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Detail zmluvy KRHZ-ZA-266-027/2023
Číslo KRHZ-ZA-266-027/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-027/2023
Predmet Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-266-027/2023
Cena 0
Dátum uzavretia 16.6.2023
Dátum zverejnenia 21.6.2023
Dátum účinnosti 22.6.2023
Dátum ukončenia 21.6.2024
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
13.5.2023
Vedenie bežného účtu samosprávy
Prima Banka Slovensko, a. s.
Detail zmluvy 11/2023
Číslo 11/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Prima Banka Slovensko, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o bežnom účte
Predmet Vedenie bežného účtu samosprávy
Cena 0
Dátum uzavretia 12.5.2023
Dátum zverejnenia 13.5.2023
Dátum účinnosti 14.5.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka obce
4.5.2023
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy Zmluva č. 3230577
Číslo Zmluva č. 3230577
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Predmet Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Cena 3000
Dátum uzavretia 4.5.2023
Dátum zverejnenia 4.5.2023
Dátum účinnosti 5.5.2023
Dátum ukončenia 5.5.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
25.4.2023
Podpora udržania pracovných návykov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin
Detail zmluvy 23/23/054/204
Číslo 23/23/054/204
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Predmet Podpora udržania pracovných návykov
Cena 102,66
Dátum uzavretia 25.4.2023
Dátum zverejnenia 25.4.2023
Dátum účinnosti 26.4.2023
Dátum ukončenia 31.10.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
24.4.2023
Dohoda -opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin
Detail zmluvy 23/23/054/200
Číslo 23/23/054/200
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
Predmet Dohoda -opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
Cena 599
Dátum uzavretia 24.4.2023
Dátum zverejnenia 24.4.2023
Dátum účinnosti 25.4.2023
Dátum ukončenia 30.9.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
17.4.2023
Bezplatný prevod výpočtovej techniky do majetku obce
DEUS
Detail zmluvy 6/2023
Číslo 6/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 DEUS
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Bezplatný prevod výpočtovej techniky do majetku obce
Cena 0
Dátum uzavretia 14.4.2023
Dátum zverejnenia 17.4.2023
Dátum účinnosti 18.4.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka obce
13.4.2023
Elektronické služby
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Detail zmluvy P-003165200
Číslo P-003165200
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 36284831
Názov Zmluva o využívaní elektronických služieb
Predmet Elektronické služby
Cena 0
Dátum uzavretia 13.4.2023
Dátum zverejnenia 13.4.2023
Dátum účinnosti 13.4.2023
Dátum ukončenia 5.5.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
12.4.2023
Zverejňovanie zmlúv na Centrálnom registri zmlúv
3 W Slovakia, s. r. o.
Detail zmluvy 13/2023/P
Číslo 13/2023/P
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 3 W Slovakia, s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36746045
Názov Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Predmet Zverejňovanie zmlúv na Centrálnom registri zmlúv
Cena 10
Dátum uzavretia 12.4.2023
Dátum zverejnenia 12.4.2023
Dátum účinnosti 12.4.2023
Dátum ukončenia 12.4.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka
18.3.2023
Vydanie certifikátu pre používanie elektronickej pečate
NASES
Detail zmluvy 5/2023
Číslo 5/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 NASES
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Predmet Vydanie certifikátu pre používanie elektronickej pečate
Cena 0
Dátum uzavretia 26.1.2023
Dátum zverejnenia 18.3.2023
Dátum účinnosti 19.3.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka obce
18.3.2023
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre obec
NASES
Detail zmluvy 4/2023
Číslo 4/2023
Zmluvná strana 1 Obec Folkušová
Zmluvná strana 1 IČO 00316652
Zmluvná strana 2 NASES
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Predmet Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre obec
Cena 0
Dátum uzavretia 26.1.2023
Dátum zverejnenia 18.3.2023
Dátum účinnosti 19.3.2023
Uzatvoril Mgr. Lenka Bednarovská, starostka obce
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Folkušová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 09.00-11:00
  • Ut:
  • St: 15:00-17:00
  • Št:
  • Pi:
  • Poz: V prípade potreby ma kontaktujte na telefónnom čísle: 0908 227 226. S úctou a prianím pekného dňa Mgr. Lenka Bednarovská starostka obce Folkušová