SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.4.2024
Názov Oznámenie o začatí správneho konania
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.5.2024
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.5.2024
Názov Pozvánka na OZ
25.4.2024
Oznámenie o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.4.2024
Názov Oznámenie o začatí správneho konania
15.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.4.2024
Dátum zvesenia 30.4.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
Popis oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj“, ktorého obstarávateľom je Ministerstvo vnútra SR
8.4.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie
24.3.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2024
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie
24.3.2024
Vyhlásenie mimoriadnej situácie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2024
Názov Vyhlásenie mimoriadnej situácie
9.3.2024
Dokumenty zo zasadnutia OZ 29.02.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2024
Názov Dokumenty zo zasadnutia OZ 29.02.2024
1.3.2024
Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.3.2024
Dátum zvesenia 31.3.2024
Názov Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce
29.2.2024
Oznámenie úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.2.2024
Názov Oznámenie úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023
26.12.2023
Výročná správa za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.12.2023
Dátum zvesenia 10.1.2024
Názov Výročná správa za rok 2022
Popis Obecný úrad na základe osvedčenia súladu s individuálnou účtovnou závierkou zo strany audítora poskytol na zverejnenie Výročnú správu za rok 2022.
26.12.2023
Rozpočet na rok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.12.2023
Dátum zvesenia 10.1.2024
Názov Rozpočet na rok 2024
Popis Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie rozpočtu obce na rok 2024, ktorý bol schválený na zasadnutí OZ dňa 15.12.2023.
25.12.2023
Dokumenty zo zasadnutia OZ 15.12.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.12.2023
Názov Dokumenty zo zasadnutia OZ 15.12.2023
16.12.2023
VZN o daniach a poplatkoch
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov VZN o daniach a poplatkoch
Popis Obecný úrad vyhlasuje VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpad, na ktorom sa OZ uznieslo dňa 15.12.2023 uznesením číslo 47/2023.
12.12.2023
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.12.2023
Názov Pozvánka na OZ
29.11.2023
Návrh rozpočtu na rok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 14.12.2023
Názov Návrh rozpočtu na rok 2024
Popis Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu rozpočtu obce na rok 2024 v členení EKO, ktorý bude prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 15.12.2023. Pripomienky k návrhu je potrebné doručiť do 11.12.2023 do 12:00 hod.
29.11.2023
Návrh VZN o daniach a poplatkoch
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Dátum zvesenia 14.12.2023
Názov Návrh VZN o daniach a poplatkoch
Popis Obecný úrad poskytol na zverejnenie plné znenie návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpad, ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OZ. Pripomienky v rámci pripomienkového konania je potrebné doručiť najneskôr do 11.12.2023 do 15:00 hod.
22.11.2023
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Folkušová na I. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Názov Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Folkušová na I. polrok 2024
7.11.2023
Oznámenie o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2023
Dátum zvesenia 14.11.2023
Názov Oznámenie o začatí správneho konania
31.10.2023
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Folkušovej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.10.2023
Názov Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Folkušovej
18.10.2023
Oznámenie o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.10.2023
Dátum zvesenia 25.10.2023
Názov Oznámenie o začatí správneho konania
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Folkušová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 09.00-11:00
  • Ut:
  • St: 15:00-17:00
  • Št:
  • Pi:
  • Poz: V prípade potreby ma kontaktujte na telefónnom čísle: 0908 227 226. S úctou a prianím pekného dňa Mgr. Lenka Bednarovská starostka obce Folkušová