SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2023
Dátum zvesenia 1.7.2023
Názov Pozvánka OZ
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
18.9.2023
Oznámenie o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.9.2023
Dátum zvesenia 3.10.2023
Názov Oznámenie o začatí správneho konania
16.9.2023
Dokumenty zo zasadnutia OZ 14.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.9.2023
Názov Dokumenty zo zasadnutia OZ 14.09.2023
11.9.2023
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.9.2023
Dátum zvesenia 15.9.2023
Názov Pozvánka na OZ
11.9.2023
Zvýšené riziko vzniku požiaru
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.9.2023
Dátum zvesenia 1.10.2023
Názov Zvýšené riziko vzniku požiaru
Popis Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru s platnosťou od 11. septembra 2023 až do odvolania.
23.8.2023
Oznámenie o začatí správneho konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2023
Dátum zvesenia 8.9.2023
Názov Oznámenie o začatí správneho konania
9.7.2023
Dokumenty zo zasadnutia OZ 30. 06. 2023
27.6.2023
Pozvánka OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2023
Dátum zvesenia 1.7.2023
Názov Pozvánka OZ
15.6.2023
Návrh záverečný účet
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2023
Dátum zvesenia 30.6.2023
Názov Návrh záverečný účet
30.5.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Folkušová na II. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.5.2023
Dátum zvesenia 14.7.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Folkušová na II. polrok 2023
5.5.2023
Dokumenty zo zasadnutia OZ 26.04.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.5.2023
Názov Dokumenty zo zasadnutia OZ 26.04.2023
24.3.2023
Dokumenty zo zasadnutia OZ 16.03.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2023
Dátum zvesenia 10.4.2023
Názov Dokumenty zo zasadnutia OZ 16.03.2023
Popis Obecný úrad poskytol na zverejnenie zápisnicu a uznesenia zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 16.03.2023.
24.3.2023
Chov ošípaných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2023
Dátum zvesenia 10.4.2023
Názov Chov ošípaných
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Folkušová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 09.00-11:00
  • Ut:
  • St: 15:00-17:00
  • Št:
  • Pi:
  • Poz: V prípade potreby ma kontaktujte na telefónnom čísle: 0908 227 226. S úctou a prianím pekného dňa Mgr. Lenka Bednarovská starostka obce Folkušová