SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Výmena vodomerov

Zajtra dňa 17.10.2023 sa na obci budú vymienať vodomery od 8:00hod. 

Žiadam o vyčerpanie vody zo šacht, v ktorých sa nachádza.

Odčerpanie vody nám dodávateľská firma dá k náhrade, preto žiadam o svojpomocné vyčerpanie vody. 

V prípade potreby - pomôcť s vyčerpaním, neváhajte kontaktovať 0908 227 226.

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Folkušová je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 09.00-11:00
  • Ut:
  • St: 15:00-17:00
  • Št:
  • Pi:
  • Poz: V prípade potreby ma kontaktujte na telefónnom čísle: 0908 227 226. S úctou a prianím pekného dňa Mgr. Lenka Bednarovská starostka obce Folkušová