ERB:

Najznámejší – folkušovský erb sa stal základom pre konštituovanie nového obecného erbu, hoci zachovaný odtlačok starého pečatidla obce mal za základ kotvu. Súčasný erb má v sebe súvislosť medzi pomenovaním obce a zakladateľom rodu, podľa komesa Folkuša a tým sa stáva hovoriacim symbolom, čím patrí medzi najcennejšie erby. Bralo symbolizuje známu Havraniu skalu s nálezmi doby železnej, obrnené rameno a polmesiac službu kráľovi v protitureckýh vojnách 16. st. kedy pri Moháči padol Mikuláš Folkušovský, posledný potomok rodu po meči. Prímenie Folkušovský sa však zachovalo v iných vetvách rodu.

 

Erb Folkušová

Prihlásenie

Jubilanti v roku 2017

50 rokov
Janka Matejová
Drahomíra Ďurdíková
Koloman Jesenský

55 rokov
Ferdinand GLuch
Dagmar Ďurdíková

60 rokov
Emília Petrincová
Milan Sopóci
Oľga Vidrichová
Štefánia Lehotzká

80 rokov
Mária Grencnerová
Marta Sopóciová
Vladimír Lehotzký
 

 

Blahoželáme!

kytica