VOĽBY DO ORGÁNOV OBCE

Voľby do orgánov samosprávy obcí - rozhodnutie

Oznámenie o učení počtu poslancov a o utvorení vlebných obvodov

Ostatné informácie na stránke"

 

 

Harmonogram vývozu odpadu 2018