Aktuálne  AG MOM Turiec

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození    verejného zdravia

Opatrenie OLP/7310/2020 zo dňa 17.9.2020

Opatrenie OLP/7311/2020 zo dňa 17.9.2020

Opatrenie OLP/7693/2020 zo dňa 29.9.2020

Opatrenie OLP/7852/2020 zo dňa 29.9.2020

Opatrenie OLP/7694/2020 zo dňa 30.9.2020

Opatrenie OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020

Opatrenie OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020

Dávam do pozornosti , že bola na OKR OÚ Žilina zriadená krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19:

tel. č.: 041/5117 505
Na telefónne číslo volať Po-Pia od 8:00 do 15:30 hod.

Linka neslúži na objednávanie sa na testovanie. Účelom linky je pomôcť občanom zorientovať sa v opatreniach vydaných Úradom verejného zdravotníctva a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ako aj nariadeniach vlády SR v súvislosti s COVID-19

 

https://www.somzodpovedny.sk/


Uznesenie vlády 23046/2020

Uznesenie vlády 693/2020 z 28.10.2020

Uznesenie vlády 704/2020

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Dokumenty:   Nové usmernenie - 23.10.2020

 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Vývoz odpadu 2021: