Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení v termíne

                            30.9.2020  od  8:00 hod  do  16:30 hod

 

==============================================================

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození    verejného zdravia

Opatrenie OLP/7310/2020 zo dňa 17.9.2020

Opatrenie OLP/7311/2020 zo dňa 17.9.2020

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Dokumenty:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Vývoz odpadu 2020: