Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

I. kolo v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 hod II.kolo v sobotu 30. 03.2019 od 7:00 do 22:00 hod                                                 

Rozhodnutie

Informácia pre voliča

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 sa konajú

v sobotu 25. 05 2019 od 7:00 do 22:00 hod.

Rozhodnutie

Informácia pre voliča

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Dokumenty:

 

Vývoz odpadu 2019:

 

Zastupiteľstvo

V zmysle zákona NRSR č. 369/1990 Z . § 12, odst. 1 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  21. 3. 2019 o 18 .00 hod v kancelárii Obecného úradu.