´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Všetky Mimoriadne núdzové opatrenia na *Africký mor ošípaných sú uvedené v záložke Veterinárne opatrenia