31.5.2021 o 18.00 hod ukážky požiarnej techniky pre deti , o 19.00 hod zhadzovanie mája

 

 

 

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Dokumenty:   Nové usmernenie - 23.10.2020

 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Vývoz odpadu 2021: