Evanjelický aj katolícky kostl pre občanov obce sa nachádzajú v susednej obci Necpaly.

Okrem toho bývajú evanjelické služby božie v kúltúrnom dome Folkušová podľa rozpisov v časopise Šumenie líp.

Prihlásenie

Jubilanti v roku 2017

50 rokov
Janka Matejová
Drahomíra Ďurdíková
Koloman Jesenský

55 rokov
Ferdinand GLuch
Dagmar Ďurdíková

60 rokov
Emília Petrincová
Milan Sopóci
Oľga Vidrichová
Štefánia Lehotzká

80 rokov
Mária Grencnerová
Marta Sopóciová
Vladimír Lehotzký
 

 

Blahoželáme!

kytica