Obec vznikla v chotári obce Sebeslavce. Doložená je z roku 1331 ako Villa Folkus. Ďalšie názvy obce sú doložené ako Villa Folci (1355), Folkusfalua (1359), Ffolkasfalwa (1391), Folkusovalva (1552), Folkosfalua olim Zobozlo (1736), Folkussowa (1773); maďarsky Folkusfalu. Patrila komesovi Folkušovi, neskôr bola zemianskou obcou Ďurdíkovcov, Lačnovcov, Thomkovcov a Benickovcov.

V 18. storočí tu mali majetky Prónayovci. V roku 1785 mala 62 domov a 359 obyvateľov, v roku 1828 mala 30 domov a 248 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V obci boli rozvinuté remeslá (kožušníctvo, košikárstvo, tkáčstvo). Poľnohospodárstvo zostalo hlavným zamestnaním aj za I. ČSR. Obyvatelia sa zapojili do SNP. V obci mal sídlo partizánky štáb Viktorova. Obec bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť