Knižnica sa nachádza v podkroví kultúrneho domu.

Knihovníčka: p. Anna Kucháriková

Výpožičná doba pre verejnosť: každý štvrtok od 16.00 do 17.00 hod.