Knižnica sa nachádza v podkroví kultúrneho domu.

Knihovníčka: p. Anna Kucháriková

Výpožičná doba pre verejnosť: každý štvrtok od 16.00 do 17.00 hod.

Prihlásenie

Jubilanti v roku 2017

50 rokov
Janka Matejová
Drahomíra Ďurdíková
Koloman Jesenský

55 rokov
Ferdinand GLuch
Dagmar Ďurdíková

60 rokov
Emília Petrincová
Milan Sopóci
Oľga Vidrichová
Štefánia Lehotzká

80 rokov
Mária Grencnerová
Marta Sopóciová
Vladimír Lehotzký
 

 

Blahoželáme!

kytica