Knižnica sa nachádza v podkroví kultúrneho domu.

Knihovníčka: p. Erika Kubíková

Výpožičná doba pre verejnosť: každý štvrtok od 16.00 do 17.00 hod.

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu si obyvatelia môžu nahlásiť požadovanú výpožičku na tel. 0908227226. Knihy budú pripravené podľa dohody.