Štatutárny zástupca

 

Meno:  Milan Sopóci                                                        MUDr. Petr Ďurdík, PhD
Funkcia:  starosta                                                            zástupca starostu
 


Adresa

 

Obecný úrad Folkušová
Číslo:  11
PSČ:  038 42
Pošta:  Príbovce
 


Kontaktné informácie

 

Telefón:  043 4296 186
Mobil:  0908 227 226
Fax:  043 4296 186
 


Faktografické údaje

 

Kód obce:  512257
IČO:  00316652
Počet obyvateľov:  147
Rozloha:  601 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1 331