Štatutárny zástupca

 

Meno:  Milan Sopóci                                                        MUDr. Petr Ďurdík, PhD
Funkcia:  starosta                                                            zástupca starostu
 


Adresa

 

Obecný úrad Folkušová
Číslo:  11
PSČ:  038 42
Pošta:  Príbovce
 


Kontaktné informácie

 

Telefón:  043 4296 186
Mobil:  0908 227 226
Fax:  043 4296 186
 


Faktografické údaje

 

Kód obce:  512257
IČO:  00316652
Počet obyvateľov:  140
Rozloha:  601 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1 331

Prihlásenie

Jubilanti v roku 2017

50 rokov
Janka Matejová
Drahomíra Ďurdíková
Koloman Jesenský

55 rokov
Ferdinand GLuch
Dagmar Ďurdíková

60 rokov
Emília Petrincová
Milan Sopóci
Oľga Vidrichová
Štefánia Lehotzká

80 rokov
Mária Grencnerová
Marta Sopóciová
Vladimír Lehotzký
 

 

Blahoželáme!

kytica