Štatutárny zástupca
 

Meno:  Milan Sopóci

Funkcia:  starosta

 

Adresa
 

Obecný úrad Folkušová

Číslo:  11

PSČ:  038 42

Pošta:  Príbovce

 

Kontaktné informácie
 

Telefón:  043 4296 186

Mobil:  0908 227 226

Fax:  043 4296 186

E-mail: info@folkusova.sk

 

Faktografické údaje
 

Kód obce:  512257

IČO:  00316652

Počet obyvateľov:  140

Rozloha:  601 ha

Prvá písomná zmienka:  v roku 1 331

Prihlásenie

Jubilanti v roku 2017

50 rokov
Janka Matejová
Drahomíra Ďurdíková
Koloman Jesenský

55 rokov
Ferdinand GLuch
Dagmar Ďurdíková

60 rokov
Emília Petrincová
Milan Sopóci
Oľga Vidrichová
Štefánia Lehotzká

80 rokov
Mária Grencnerová
Marta Sopóciová
Vladimír Lehotzký
 

 

Blahoželáme!

kytica